Bestellingen gratis binnen 24 uur verzonden!

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Nuts & Noble staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 647.13.733 en is gevestigd te Maarssen, Proostwetering 60, 3604 DB. BTW-nummer: NL177070456B01. U kunt ons bereiken per e-mail: info@nutsandnoble.nl, telefonisch: +31 (0)85 065 41 91 of per post: Proostwetering 60, 3604 DB te Maarssen.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling bij Nuts & Noble geeft u aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

2. Verzendkosten

Standaard gratis verzenden binnen Nederland. Verzendkosten naar Belgie en Duitsland bedragen € 10,95 per bestelling, naar Luxemburg en Engeland € 14,95 per bestelling, naar Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Denemarken € 19,95 per bestelling, naar Ierland, Sweden, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije en Slovenië € 25,95 per bestelling, naar Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Estland, Letland en Litouwen € 29,95 per bestelling, ongeacht de grootte of het aantal producten dat u besteld.

3. Verzending

3.1 Bestellingen worden zo spoedig mogelijk verzonden nadat wij uw betaling hebben ontvangen, mits de artikelen op voorraad zijn. Indien het product niet op voorraad is staat dit duidelijk op de website aangegeven, inclusief een indicatie van de verwachte levertijd.

3.2 Normaliter zal de leveringsduur voor een adres in Nederland 1 tot 2 werkdagen bedragen.

3.3 Zodra het artikel(en) verzonden is, krijgt u van ons altijd een email bericht.

3.4 Bestellingen boven de € 500,- en naar risicovolle en fraude gevoelige gebieden worden verzekerd verzonden. De bijkomende kosten voor deze service zijn voor rekening van Nuts & Noble (geen extra kosten voor u als klant).

3.5 Bij grote maatwerk bestelling (B2B) is de levering ook maatwerk. Levering (pallet, verpakking, verzekering) wordt in overeenstemming met de klant geregeld. Kosten voor bezorging via pallettransport is € 29,95 per pallet (ex btw) in Nederland.

4. Bedenktijd / Herroepingsrecht

4.1 U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.

4.2 U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping.

4.3 U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies

4.4 Als u binnen 30 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.

4.5 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor u.

4.6 Wanneer u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, meld u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier (zie bijlage 1) voor herroeping of door een email te sturen naar klantenservice@nutsandnoble.nl

4.4 U dient dan de rechtstreekse kosten voor verzending te betalen. U kunt uw product retourneren naar:

Nuts & Noble

t.a.v. afdeling retouren

Proostwetering 60

3604 DB Maarssen

 4.7 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

4.8 Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 4.7, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijke verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

4.9 Nuts & Noble aanvaardt geen aansprakelijkheid voor retouren die tijdens de verzending door vermissing en/of diefstal verloren zijn gegaan.

4.10 Indien het geretourneerde product niet in dezelfde staat verkeert als op het moment van levering behoudt Nuts & Noble zich het recht voor om niet over te gaan tot creditatie of tot een gedeelte daarvan.

5. Ontvangst

5.1 Artikelen met een beperkte omvang worden indien mogelijk per post geleverd. U hoeft voor deze producten niet thuis te blijven. In alle overige gevallen zal Nuts en Noble de producten middels TNT pakketdienst verzenden.

5.2 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

6. Garanties

6.1 De garantietermijn op onze producten bedraagt 3 maanden, mits het gebrek niet komt door beschadiging, diefstal, onjuist gebruik, nalatigheid en slijtage. Voor sommige producten bedraagt de garantieperiode langer. In dat geval staat het duidelijk vermeld bij het product.

6.2 Indien een door ons geleverd product binnen de garantietermijn een gebrek vertoond (zie punt 6.1) dan kunnen we u een vervangend product aanbieden of overgaan tot een terugbetaling (of een deel ervan) van het aankoopbedrag. Neem hiervoor contact op met klantenservice@nutsandnoble.nl

6.3 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

7. Privacy verzekerd

Nuts & Noble gebruikt uw gegevens enkel en alleen om uw bestelling uit te voeren en zal de door u verstrekte persoongegevens niet doorgeven aan andere partijen. Meer informatie betreffende uw privacy kunt u vinden in onze privacy policy.

8. Prijzen

De prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief 21% BTW.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Tijdens het bestelproces heeft u de keuze om te betalen via verschillende betalingsmogelijkheden, zoals ideal, creditcard en PayPal.

9.2 Zodra de betaling ontvangen is, zal het artikel binnen 24 uur worden verzonden, mits het product op voorraad is. Indien het product niet op voorraad is staat dit duidelijk op de website aangegeven, inclusief een indicatie van de verwachte levertijd.

10. Klachten / Klantenservice

10.1 Eventuele klachten en tips over de kwaliteit van het product, onze service en andere aspecten van onze bedrijfsvoering kunnen schriftelijk gecommuniceerd worden naar klantenservice@nutsandnoble.nl of door middel van het contactformulier.

10.2 U zult binnen 3 werkdagen een reactie op uw klacht van ons vernemen.

10.3 U kunt uw bestelling tijdens het orderproces op website ten alle tijden annuleren. Indien u de bestelling op de website heeft afgerond en alsnog de bestelling wilt annuleren, dan kunt u contact opnemen met klantenservice@nutsandnoble.nl of door middel van het contactformulier. In dit geval kan Nuts & Noble de bestelling tijdig voor verzending beëindigen.

11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene situatie verstaan die niet tot de verantwoording van Nuts & Noble kan worden gerekend. Te denken valt aan technische storingen en weerssituaties. In dergelijke situaties kan Nuts & Noble niet aansprakelijk worden gesteld.

11.2 In overleg met de klant zal naar een passende oplossing gezocht worden.

11.3 Op alle overkomsten die u aangaat met Nuts & Noble is het Nederlandse recht van toepassing.

12. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant het bedrag van de geleverde artikelen heeft voldaan.

13. Alle Rechten Voorbehouden

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Nuts & Noble.

14. Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden zijn deze 'cadeaubonvoorwaarden' van toepassing op het gebruik van cadeaubonnen die door Nuts & Noble zijn uitgegeven. Door gebruik te maken van de door ons geleverde cadeaubonnen/ kortingscoupon stemt u in met de geldende voorwaarden zoals hieronder omschreven.

14.1 Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code bestaande uit 2 letters en 12 cijfers. Iedere bon/ code wordt slecht éénmaal verstrekt. U dient de bon/code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies van uw code vindt er geen vergoeding plaats.

14.2 De code op de cadeaubon kunt u invoeren tijdens het bestelproces. U maakt dus een reguliere bestelling. Na het invoeren van de juiste code zal het bedrag van de cadeaubon in mindering gebracht worden op het totaalbedrag.

14.3 Het is niet mogelijk de cadeaubon in te leveren als het totale aankoopbedrag lager is dan de waarde van de cadeaubon

14.4 Indien het aankoopbedrag hoger is dan de waarde van de cadeaubon, dient het overblijvende bedrag overgemaakt te worden via een van onze betalingsmogelijkheden.

14.5 Cadeaubonnen en of kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

14.6 Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

14.7 Indien het artikel dat u hebt besteld niet overeenkomt met uw wensen, kunt u het artikel ruilen (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden) of een cadeaubon retour ontvangen. U ontvangt dan dezelfde waarde cadeaubon nogmaals van ons.

14.8 U kunt de korting op al onze producten ontvangen, tenzij anders aangegeven is.

14.9 Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen of de werking te ondermijnen.

14.10 Nuts & Noble is niet aansprakelijk voor de werking van de cadeaubonnen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

-          Aan:    [ naam verkoper]

[ geografisch adres verkoper]

[ faxnummer verkoper, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van verkoper]

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]

-          [Naam consumenten(en)]

-          [Adres consument(en)]

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

© Copyright 2018 Nuts & Noble Powered by Lightspeed